Kasteel van Gemert aan vooravond grootscheepse restauratie en herbestemming

Perspublicatie 9 oktober 2019   In 2020 zal gestart worden met de restauratie van Kasteel van Gemert. Dit gebeurt voordat de eerder beoogde uitbreidingen en gastvrijheidsconcepten worden [...]