Elisabethplaats Gemert

Algemeen
Ligging
Type woningen

Centrumontwikkeling Elisabethplaats, Gemert

 

Op de Elisabethplaats in Gemert ontwikkelt BL Huisvesting 24 appartementen met daaronder een supermarkt en circa 400 m2 voor commerciële ruimten. Een krachtige investering in het centrum van Gemert, waarvan een duidelijke kwaliteitsimpuls uitgaat voor de omgeving. Met dit project wordt de leefbaarheid versterkt en het winkelcentrum verrijkt. Bovendien voorziet het plan in extra parkeervoorzieningen. De 24 appartementen hebben een luxe afwerkingsniveau en grote buitenruimten voor een brede doelgroep.

 

Bij de planvorming heeft BL Huisvesting goed nagedacht over de routing en aansluiting op het bestaande winkelgebied. Met deze centrumontwikkeling ontstaat een aantrekkelijke, leuke winkelstraat die een verbinding vormt met en parallel loopt aan de Nieuwstraat. Op die manier wordt er extra traffic gegenereerd in het centrum. De Elisabethplaats wordt zo actief betrokken bij het centrum en het bestaande winkelgebied. Voor het totale complex is gekozen voor een aantrekkelijke ‘dorpse’ architectuur die goed aansluit bij de omgeving.