Oude waarde. Nieuwe betekenis.

 

Historisch erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse culturele erfgoed en een bron van kennis over het verleden. Door te investeren in de herbestemming en instandhouding van monumenten wordt deze rijkdom (weer) zichtbaar. Cultuurhistorie als waardemaker. Zowel op maatschappelijk, sociaal én economisch gebied. Aldus de visie van BL Huisvesting.

 

Inmiddels spreken onze projecten voor zich. Altijd gericht op het creëren van een gegarandeerde toekomst inclusief rentabiliteit, duurzaamheid en optimale functionaliteit. Van object, omgeving en gebruikers; BL Huisvesting toont in alle opzichten respect bij de herontwikkeling van historisch erfgoed. Logisch, want alleen dan krijgt het betekenis.