Persbericht 8 april 2019

 

De afgelopen week is er hard gewerkt in de kloostertuin van Klooster Nazareth. Inmiddels is de gehele tuin ontdaan van de oude begroeiing zodat deze plaats kan maken voor nieuwe vitale bomen, hagen, heesters en vaste planten. De tuin verkrijgt daardoor straks haar oude glorie. Deze week wordt er gestart met de sloopwerkzaamheden van enkele delen van het klooster en wordt de doorsteek naar het Binderseind gemaakt.

 

Vorige week is er archeologisch onderzoek verricht. In de sleuf tussen de bebouwing werden mogelijk restanten van een schuur/aanbouw bij het huis Borret verwacht. Deze restanten zijn niet aangetroffen. In een vulling is onder andere aardewerk uit de 17de/18de eeuw aangetroffen. De resultaten van het onderzoek zijn niet van dien aard dat er nog meer opgravingen gedaan moeten worden.

 

Ondertussen is de begraafplaats gesaneerd en de overblijfselen worden, na goed overleg met de Parochie H. Willibrordus, herbegraven op de begraafplaats bij de Sint-Jans Onthoofdingkerk in Gemert. De zusters Franciscanessen, die voor een lange en mooie periode deel uitmaakten van de Gemertse geschiedenis, blijven zo toch in Gemert en worden niet verplaatst naar Oirschot.

 

In het kloostergebouw is gestart met de sloop en opruimactiviteiten voor de bouw van de penthouses en appartementen. Deze week wordt nog de vleugel achter de kapel en een deel van de rectorswoning gesloopt en wordt er vanaf het Binderseind een toegang naar de kloostertuin gerealiseerd.

 

De verkoop van de appartementen en woningen is in een betrekkelijk korte tijd voorspoedig verlopen. Er zijn echter nog 3 vrijstaand geschakelde woningen beschikbaar en nog enkele appartementen in diverse prijsklassen, voor meer informatie gaat u naar de website www.7heavengemert.nl

 

Op 18 april markeren we op een feestelijke wijze de start van de bouw van de nieuwe woonwijk. En dat gebeurt samen met de toekomstige bewoners van Klooster Nazareth, de betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering en vanzelfsprekend met de inwoners van Gemert. U bent daarom van harte uitgenodigd om bij de starthandeling aanwezig te zijn. U bent welkom op 18 april vanaf 16.15 uur in de kloostertuin van Klooster Nazareth. Het programma begint om 16:30 uur met de officiële starthandeling en een surprise act. Waarna op deze mooie gebeurtenis wordt geproost met een hapje en een drankje. U bereikt de kloostertuin via de parkeerplaats van de Albert Hein, toegang via de Kapelaanstraat. Tot ziens op 18 april.