Persbericht Gemeente Gemert-Bakel
Gemert, 9 juli 2021

 

Behoud door ontwikkeling met hernieuwde kaders Kasteel Gemert

Dynamiek tekent de ontwikkeling van Kasteel Gemert. De dialoog met omwonenden, een veranderende markt en nieuwe inzichten vragen om kaders die meebewegen. De gemeenteraad heeft de geherdefinieerde kaders gisteravond vastgesteld.  

De veelbesproken kaders zijn de spelregels waarbinnen ontwikkelaar BL Huisvesting zijn Masterplan moet vormgeven. Dat planvoornemen heeft de gemeenteraad begin 2020 vastgesteld met daarbij een aantal restricties. Het proces daarna leidt nu tot kaders die grotendeels opnieuw zijn bevestigd maar op enkele punten zijn aangepast.

In samenspraak
Het deels aanpassen van de kaders is in samenspraak met de adviesgroepen Erfgoed en Ruimte gedaan. Zij gaan immers aan de hand van de kaders de volgende fasen in de kasteelontwikkelingtoetsen. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie en de monumentencommissie hebben een advies uitgebracht. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de parkeerlocaties, de ontsluiting, de ontwikkeling in de ommuurde tuin en de carré.

Steun en aanmoediging
De ontwikkeling van Kasteel Gemert is in volle gang. Voor de interne verbouwingen van de Hoofdburcht, de Jezuïetenvleugel, de Voorburcht en de Donjon zijn de vergunningen verleend en is begonnen met de realisatie. De vergunningaanvragen voor de overige fasen zijn of worden op korte termijn ingediend. Landgoedeigenaar Bas van de Laar: “De vaststelling van de geherdefinieerde kaders door de gemeenteraad geven ons steun en aanmoediging om van Kasteel Gemert iets moois te maken voor iedereen”.

Ontwikkelovereenkomst
Vandaag tekenden Bas van de Laar (BL Huisvesting) en wethouder Claassen (gemeente) een ontwikkelovereenkomst. Die legt de kaders en procesafspraken voor de samenwerking tussen beide partijen vast. De overeenkomst waarborgt niet alleen het kostenverhaal maar ook de integraliteit van de herontwikkeling. Dat kan per fase leiden tot een gedetailleerd ontwikkelingsplan en bijbehorende afspraken. Wethouder Claassen: “Een prachtige ontwikkeling op een belangrijke plek in Gemert. Een ontwikkeling die bijdraagt aan behoud van een eeuwenoud en markant kasteel.”