Bron Gemerts Nieuwsblad

 

GEMERT – Centrum Ontwikkeling Gemert BV wil aan de Komweg in Gemert een woon- en winkelcomplex met ondergrondse parkeergarage realiseren. Op de oude locatie van dokterspraktijk ’t Gasthuis zijn een Aldi-supermarkt, een of meerdere dagwinkels, 32 appartementen, 145 ondergrondse en 99 bovengrondse parkeerplaatsen voorzien. Doelstelling is om volgend jaar met de bouw te starten.

 

Het geplande gebouw heeft drie bouwlagen plus een kap en een dorpse architectuur. De maximale bouwhoogte is veertien meter.

 

Parkeerkelder

De ondergrondse parkeerkelder biedt plek aan 95 openbare parkeerplaatsen en 50 private parkeerplaatsen voor bewoners. Vooralsnog komt er geen betaald parkeren voor het winkelend publiek dat van de voorziening gebruik gaat maken. Een blauwe zone is wel een optie. Auto’s die vanuit de richting West-Om komen kunnen in de toekomst ter hoogte van autobedrijf Vogels rechts de parkeergarage inrijden.

Een loopband waarop ook een winkelwagen geplaatst kan worden leidt bezoekers vanuit de parkeergarage naar een glazen voorportaal bij de Aldi. De Duitse discounter huurt 1400 vierkante meter op de begane grond van het complex. Het winkeloppervlak zal ongeveer 1000 vierkante meter bedragen.

 

Winkelstraatje

Aan de zijde van de Elisabethplaats komt een winkelwand met 330 vierkante meter aan commerciële ruimte. Een of meerdere zaken kunnen zich vestigen in het nieuwe winkelstraatje. Een deel van de winkels in de Nieuwstraat grenst met de achterzijde aan dit straatje. Een extra ingang aan de zijde van de Elisabethplaatplaats kan nu een optie zijn.

Een deel van de huidige parkeerruimte op de Elisabethplaats wordt opgeofferd aan de nieuwbouw. De parkeerplekken voor de Nettoroma blijven behouden. Het parkeerterrein tussen Komweg en de voormalige dokterspraktijk wordt opnieuw aangelegd. Het totaal aantal parkeerplaatsen in het gebied neemt volgens Centrum Ontwikkeling toe.

 

Appartementen

De 32 appartementen boven de winkels liggen in een u-vorm om een centraal gelegen daktuin. “We zijn er nog niet uit of het huur of koop wordt”, geeft Bas van de Laar namens Centrum Ontwikkeling Gemert aan.

 

Projectontwikkelaar

Centrum Ontwikkeling Gemert is een gezamenlijk initiatief van BL Huisvesting en Holding van Helvoort Zonen, twee lokale projectontwikkelaars. “We werken al een aantal jaar aan de herontwikkeling van de oude praktijklocatie aan de Elisabethplaats. Het concept-bestemmingsplan is en de inrichtingstekeningen zijn nu klaar en we staan op het punt de omgevingsdialoog aan te gaan.”

 

Omgevingsdialoog

Buurtbewoners ontvangen deze week een uitgebreide informatiebrief en worden uitgenodigd om een reactie op het plan te geven. “We willen zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen van de omgeving.”

 

Bestemmingsplan

Na de planvormingsfase start de formele procedure van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voor het nieuwbouwplan is in voorbereiding en zal nog worden beoordeeld door de gemeente. Na vrijgave door het College van burgemeester en wethouders wordt het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Hiermee start de formele wettelijke procedure. Het plan wordt gepubliceerd en op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen een zogeheten zienswijze tegen het plan indienen.

Na deze zes weken wordt bekeken of de zienswijzen aanleiding geven om het plan aan te passen. Vervolgens stelt de gemeenteraad het plan (al dan niet in aangepaste vorm) vast. De indieners van een zienswijze krijgen hierbij persoonlijk bericht hoe met hun zienswijze is omgegaan. Na vaststelling gaat het plan weer voor een periode van zes weken ter inzage. Belanghebbenden hebben hierbij de mogelijkheid om tegen het plan een beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na deze periode van terinzagelegging treedt het bestemmingsplan in werking.

 

Meerwaarde

Van de Laar is ervan overtuigd dat het project lokaal meerwaarde biedt: “Onderzoek heeft uitgewezen dat er in Gemert ruimte is voor een extra supermarkt. Gemeente en ondernemersvereniging willen winkels en supermarkten zoveel mogelijk concentreren in het dorpshart. De Aldi is een kwalitatieve aanvulling op het bestaande aanbod. Inwoners en ondernemers hebben daar baat bij.”

 

Foto: Een impressie van het nieuwe complex.