Bron Gemerts Nieuwsblad

 

De gemeente Gemert-Bakel, projectontwikkelaar BL Huisvesting en Beheermaatschappij A. van Schijndel hebben op woensdagochtend 12 april de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van Klooster Nazareth ondertekend. De bestemmingsplanprocedure is afgerond en de ontwikkeling van ongeveer 36 grondgebonden woningen en ongeveer 36 zeer ruime en luxe appartementen kan van start gaan. Gemert-Bakel ontvangt, 2.205.000 euro voor het plangebied.

Het kloostercomplex Nazareth, in het dorpshart van Gemert, krijgt een nieuwe bestemming. “Samen met de gemeente hebben we een mooi en uniek plan ontworpen dat recht doet aan de huidige architectuur en historie van het klooster en de kloostertuin”, geeft Bas van de Laar namens de projectontwikkelaars aan.  “Het plan heeft de passende naam 7thHeaven gekregen en biedt ruimte aan een grote diversiteit aan grondgebonden woningen in een dorpse architectuur, appartementen, culturele en maatschappelijke functies. Nu al is er veel belangstelling voor de woningen en appartementen en hebben zich al veel geïnteresseerden aangemeld.”

 

Schoolgebouw 

Op dit moment werken de samenwerkingspartners hard aan de verdere uitwerking van het plan voor het klooster. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de kunstenaars die een deel van het klooster in gebruik hebben. Daarbij is een optie dat de onderste twee verdiepingen van het oude schoolgebouw in gebruik blijven als atelier en op de derde en bovenste verdiepingen appartementen komen.

 

Kapel

Ook worden er gesprekken gevoerd met de Zorgcoöperatie Gemert en de Seniorenvereniging over de invulling en het gebruik van de kapel en de onderliggende refter, die de status van rijksmonument hebben,  gaan.

 

Kloostertuin 

Het gehele project is gelegen aan de historische kloostertuin. “Deze blijft een groene oase van rust met de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en een geweldige speelmogelijkheid voor kinderen.” Het binnengebied blijft autovrij. Volgens wethouder Anke van Extel blijft er ongeveer een voetbalveld aan groen over.  “Bomen wordt zoveel als mogelijk behouden”, vult Van de Laar aan.  Ook de Lourdesgrot blijft behouden. De begraafplaats verdwijnt. “Het was de wens van de Zusterorde om deze te amoveren. We kijken wel op we de Calvarieberg en het lijkenhuisje een andere plek kunnen geven.”

 

Grondgebonden woningen

In 7thHeaven is het ontwerp van de woningen gebaseerd op de stijl van het timmermansclassicisme. “Er is niet alleen een grote diversiteit in stijlen, ook de woningtypen variëren met vrijstaande en vrijstaand geschakelde woningen. De afwerking is van luxe tot zeer hoog niveau. Het basisniveau biedt al een ongekende mate van comfort, uitstraling en duurzaamheid. Daarnaast kunnen de woningen samengesteld worden als eengezinswoningen of levensloopbestendige woningen met het complete woonprogramma op de begane grond. Aan de hand van de consumentgerichte ontwikkelaanpak van ‘Persoonlijke Huisvesting’ hebben de toekomstige bewoners erg veel vrijheid om de grootte van de woningen en appartementen en indeling zelf samen te stellen.”

 

Zeer luxe appartementen

In het huidige klooster komen ongeveer 20 tot 24 ‘zeer ruime en exclusieve’ appartementen. De vleugel in het verlengde achter de Kapel wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuw appartementencomplex met twaalf appartementen die uitzicht hebben op de kloostertuin en de binnentuin van het kloostergebouw. “Deze Comfort appartementen onderscheiden zich niet alleen in luxe van het huidige woningaanbod in Gemert, maar ook in de hoeveelheid servicegerichte faciliteiten en mogelijkheden. De appartementen worden gerealiseerd volgens de nieuwste eisen en technieken. Het karakter en sfeer van de huidige architectuur blijft vanzelfsprekend ook in de nieuwe bestemming van Klooster Nazareth in sterke details aanwezig.”

 

Axis

De projectontwikkelaars onderzoeken of ook het aangrenzende pand van Axis bij de herontwikkeling betrokken kan worden. Het leegstaande uitgaanscentrum is al in handen van Van Schijndel. Toon van Schijndel verwacht op de locatie tien tot twintig grondgebonden woningen te kunnen bouwen in een stijl die aansluit bij Nazareth. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig.

 

Tijdplan

Het definitieve ontwerp zal voor de bouwvakantie gepresenteerd worden, zodat na deze periode de verkoop kan starten. “Als alles volgens plan verloopt kan de bouw begin 2018 van start gaan. ”  Voor het plan bestaat veel interesse. “190 belangstellenden hebben zich al  ingeschreven”, geeft Van de Laar aan. Inschrijven is mogelijk via  www.7heavengemert.nl.