Futurum ’s Hertogenbosch

 

In 2010 presenteerde BL Huisvesting onder de naam Futurum haar allesomvattende masterplan voor de opwaardering van de Bossche Boulevard in ’s Hertogenbosch. Een plan dat een geconcretiseerde weergave was van de kansen die de gemeente ’s Hertogenbosch kon grijpen om zich (inter)nationaal te positioneren als een van de meest duurzame en innovatieve gemeenten van Nederland.

 

De realisatie van Futurum omvatte de ontwikkeling van grootschalige detailhandelsvoorzieningen en daarmee de vestiging van minimaal twee internationale detailhandelformules op de Bossche Boulevard. Dit als aanvulling op het bestaande winkelaanbod van de binnenstad. Het zou de Bossche Boulevard de gewenste opwaardering geven en het wegvloeien van koopkracht tegengaan.
Het plan van BL Huisvesting was kansrijk, dat bleek ook na toetsing door een onafhankelijk adviesbureau. Hun conclusie bevestigde dat uitvoering van het plan Futurum in lijn lag met het beleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de ambitieuze doelstelling die daarin stond verwoord: detailhandelsvoorzieningen van eredivisieniveau. Daarvoor was echter een flinke kwaliteitsimpuls nodig, aangezien het bestaande aanbod bij lange na niet hieraan beantwoordde.

 

De realisatie van Futurum zou die kwaliteitsimpuls teweegbrengen en zou bovendien zorgen voor economische opleving en extra werkgelegenheid. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zou de komst van Futurum ‘s-Hertogenbosch hebben geholpen aan een entree van een hoog beeldkwaliteitsniveau.

Futurum ’s Hertogenbosch

 

Klik hier voor routebeschrijving